ประเภทสินค้า

งานออกแบบ และสร้างเครื่องจักรในโรงงาน

งานเชื่อม งานตัดโลหะ

เคมีอุตสาหกรรมงานเชื่อม

พัดลมไอเย็น

เชื่อมด้วยระบบเลเซอร์