จานทรายหลังอ่อน

 
 • จานทรายหลังอ่อนมีชื่อเรียกที่แตกต่างกัน อาทิเช่น จานทราย จานทรายซ้อน จานทรายเรียงซ้อน ผ้าทรายซ้อน 
 • ผ้าทรายเรียงซ้อน ใบขัดกระดาษทรายซ้อนแบบหลังอ่อน แล้วแต่ผู้ใช้จะเรียก 
 • ผ้าที่ใช้ในการผลิตทรายซ้อนมีหลากหลาย คุณภาพและปริมาณขัดชิ้นงานขึ้นอยู่กับคุณภาพของผ้าทรายที่นำมาผลิต 
 • จานทรายหลังอ่อน คือ ผ้าทราย ที่ถูกตัดเป็นชิ้น และ มาเรียงซ้อนกันเป็นวงกลม 
 • มีช่องว่างระหว่างแผ่น เพื่อระบายฝุ่น ทำให้ฝุ่นไม่เกาะ 
 • ไม่ก่อให้เกิดความร้อน ชิ้นงานไม่เป็นรอยไหม้ มีความอ่อนตัว สามารถยืดหยุ่นได้สูง
 • สามารถเข้าตามซอกมุม พื้นผิวโค้ง หรือพื้นที่เข้าได้ยาก
 • ไม่ทำให้ชิ้นงานเป็นร่องลึกจากการขัด เนื่องจากมีความอ่อนตัวในการใช้งาน
 • ใช้งานได้ดีในโลหะทั่วไป ไม่ว่าจะเป็น เหล็ก อะลูมิเนียม ไม้ พลาสติก 
 • มีประสิทธิภาพในกระบวนการขัดเร็ว ได้ผิวตามความต้องการ เม็ดทรายคงทนแข็งแกร่ง 
 • ผ้าทรายมีความคงทน ขาดยาก ทำให้ระยะเวลาการใช้งานยาวนาน ได้ปริมาณงานเพิ่มขึ้น
 
 
คำแนะนำการใช้งาน
 
 
แนะนำให้ใช้กับเครื่องเจียรที่เหมาะสมเท่านั้น
ควรสวมอุปกรณ์ป้องกัน เช่น แว่นตาป้องกันสะเก็ด, หน้ากากกรองฝุ่น, ถุงมือหนัง, อุปกรณ์ป้องกันเสียง เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้จานทรายหลังอ่อน, FLEXIBLE FLAP DISC, ABRASIVE FLAP WHEEL, ผ้าทรายเรียงซ้อน, ผ้าทรายซ้อน, จานทรายซ้อน, จานท

ดาวน์โหลดไฟล์

CATALOG