เครื่องเชื่อมเลเซอร์รุ่น LWI V Ultra Flexx

MODEL. LWI V FSS 150 W

MODEL. LWI V FSS 300 W

MODEL. LWI V FSS 450 W

 

 

 
เครื่องเชื่อมเลเซอร์, VISION, LWI V Ultra Flexx, เครื่องเชื่อมอัญมณี