KRA630I: Riland Arc 630A 380V

  • ใช้งานได้ทั้ง เชื่อมไฟฟ้า และงานเก๊าจ์ ( Gounging )
  • ใช้งานง่าย ประสิทธิภาพการทำงานสูง
  • มีระบบ Arc force และ Hot start ช่วยให้การอาร์ครวดเร็ว และช่วยในการหลอมละลายลวดให้ซึมลึกไปในชิ้นงานมากขึ้น
  • มีระบบ VRD ปลอดภัยสำหรับผู้ใช้งาน
  • มีระบบป้องกันอัตโนมัติจากแรงดัน กระแสไฟฟ้าเกิน และความร้อนของเครื่องเกิน
  • หน้าจอแสดงผลดิจิตอล
  • ขนาดธูปเชื่อม 2.6-6.0 มม.ตู้เชื่อมไฟฟ้า, เครื่องเชื่อมไฟฟ้า, ตู้เชื่อม 600 แอมป์

Download File

CATALOG