เทคโนโลยีงานเชื่อมเสมือนจริง

เทคโนโลยีงานเชื่อมเสมือนจริง

ก้าวล้ำ..เทคโนโลยี

เครื่องมือช่วยการเรียน การสอนเพื่อพัฒนาทักษะการเชื่อมงานโลหะ

เหมาะสำหรับสถานศึกษา องค์กร หน่วยงาน และบริษัทที่ต้องการ การอบรมเพื่อพัฒนาฝีแรงงาน ให้มีคุณภาพในหน่วยงานของท่าน เพื่อพร้อมที่จะก้าวสู่ภาคอุตสาหกรรมต่อไป

 

ไม่สิ้นเปลืองวัสดุ อุปกรณ์งานเชื่อม ลดต้นทุนต่างๆอย่างที่คุณคาดไม่ถึง

เสมือนหนึ่ง..ห้องเรียนแห่งอนาคต เทคโนโลยีงานเชื่อมที่เสมือนจริง

 

เครื่องจำลองการเชื่อม สามารถรองรับการฝึกเชื่อมได้ 4 ประเภท
 
  1. SMAW / MMA เชื่อมไฟฟ้า
  2. GMAW / MIG-MAG เชื่อมซีโอทู
  3. FCAW เชื่อมฟลักซ์คอร์
  4. GTAW เชื่อมอาร์กอน
 
 
  • มีโปรแกรมการจัดการ การจัดเก็บข้อมูลของผู้ฝึกหัดแต่ละคนแยกเป็นสัดส่วน ทำให้ผู้สอนง่ายต่อการจัดการข้อมูล
  • มีระบบการจัดเก็บเอกสาร และบททดสอบต่างๆเป็นรูปแบบอิเล็คทรอนิค ซึ่งผู้เรียนและผู้สอนสามารถเปิดดูที่ไหนก็ได้ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
  • ตัวเครื่องจำลองการเชื่อม สามารถตั้งค่าต่างๆได้เหมือนเป็นการเชื่อมจริง ทั้งกระแสเชื่อม และค่าพารามิเตอร์ต่างๆ
  • รองรับโปรแกรมแบบฝึกหัดที่ผู้สอนสร้างขึ้นมา หรือมาจากมาตรฐานสากล เช่น AWS,TWI,DVS เป็นต้น
  • มีระบบวิเคราะห์และให้คะแนนหลังการฝึกเชื่อม สามารถเรียกดูวีดิโอย้อนหลัง หลังจากการฝึกเชื่อมได้
  • สามารถทำชิ้นงานจำลองการเชื่อม ให้เสมือนงานจริงของลูกค้าได้

 

 

 

 

ห้องเรียนแห่งโลกอนาคต..เชื่อมเสมือนจริง ฝึกทักษะการเชื่อมอย่างมืออาชีพ