ส่งมอบเครื่องฝึกทักษะการเชื่อม SOLDAMATIC

ส่งมอบเครื่องฝึกทักษะการเชื่อม SOLDAMATIC

ส่งมอบเครื่องฝึกทักษะการเชื่อม SOLDAMATIC ให้กับ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานพื้นที่ 12 สงขลา เพื่อนำไปใช้ในการฝึกทักษะให้กับน้องๆนักศึกษา และผู้สนใจเข้าเรียนกับสถาบันฯ ได้ใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนแบบสมัยใหม่ กับเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดในปัจจุบัน

   

รูปภาพประกอบ