อะไหล่ซ่อมเครื่อง #Part 2


รหัสสินค้า รายละเอียด
1 SP2554 TORCH BODY SP250
2 SP2557 SHROUD SPRING SP250
3 SP2581 TIP ADAPTOR M6 SP250
4 SP2408 CONTACT TIP 0.8mm SP240
SP2409 CONTACT TIP 0.9mm SP240
SP2410 CONTACT TIP 1.0mm SP240
SP2412 CONTACT TIP 1.2mm SP240
SP2414 CONTACT TIP 1.4mm SP240
4 SP2416 CONTACT TIP 1.6mm SP240
5 SP2570 CONICAL NOZZLE B2508/SP2570
6 SP2574 NOZZLE SPOT WELD SP250
7 SP1567 HANDLE SHELL SP-150/240/250/360
8 SP1464 TRIGGER SWITCH SP150/240/250/360
9 SP1587 CABLE SUPPORT SP150
10 N/A POWER CABLE
11 SP1550 PLASTIC BODY SP-150/240/250/360

อะไหล่ซ่อมเครื่องเชื่อม, ทรานส์ฟอร์เมอร์, มอสเฟส, SCR, คาปาซิเตอร์, capacitor

ดาวน์โหลดไฟล์

Manetic
Relay
Resistor