KRSW2500 :เครื่องเชื่อมน๊อตสตัด SW-2500 ไฟ 220V

PART NUMBER: KRSW2500

MODEL: 2500

 

 

สายยิงน๊อตสตัด ทำหน้าที่ในการนำกระแสไฟ โดยใช้งานคู่กับน๊อตสตัด โดยเมื่อใส่น๊อตสตัดในสายยิงแล้วกดให้ส่วนท้ายของน๊อตสตัดติดกับชิ้นงาน (ด้านที่เป็นฐาน) เมื่อกดสวิทช์ที่สายยิงน๊อตสตัด กระแสเชื่อมจะถูกปล่อยออกมาโดยมีน๊อตสตัดเป็นตัวนำกระแส แล้วเกิดการอาร์คกับชิ้นงาน เกิดการหลอมละลาย ระหว่างน๊อตสตัดกับผิวชิ้นงาน ในขณะเดียวกันสายยิงน๊อตจะดันตัวน๊อตสตัดให้ติดกับชิ้นงานซึ่งทั้งกระบวนการจะใช้เวลาเพียงเสี้ยววินาที

 

หลักการเชื่อมสตัด

STUD : หมายถึง สลักโลหะ ใช้สำหรับการยึดติดกับชิ้นงาน เป็นการเชื่อมสลักหรือแท่งโลหะให้ติดบนชิ้นงานด้วยกระแสไฟฟ้า โดยใช้ปืนยิง STUD 1 ตัว ใช้ระยะเวลาในการเชื่อมไม่เกิน 15 วินาที ซึ่งเร็วมาก เดิมการเชื่อมสตัด ใช้ในโครงสร้างคอนกรีต ซึงมีการยิงแท่งโลหะเพื่อเพิ่มแรงยึดเหนี่ยวของคอนกรีต

 

ในปัจจุบันได้ประยุกต์การเชื่อมสตัดกับงานอื่นๆ เพื่อยึดสลักโลหะ ซึ่งรวดเร็ว และให้รอยเชื่อมที่แข็งแรง แทนการใช้กรรมวิธีแบบเดิมซึ่งต้องใช้เวลานาน เช่น STUD ยึดภายในเรือขนาดใหญ่,ยึดหัวเกลียว,แผงวงจรอิเล็กทรอนิก,ยึดสายดินไฟฟ้า,ฝาครอบตู้ Control ,งานประกอบท่อ,รางไฟนีออน,กล่องควบคุมไฟ เป็นต้นเครื่องยิงน็อตสตัด, STUD WELDING, RILAND STUD WELDER, SW 2500, ตู้ยิงน๊อตสตัด, เชื่อมน๊อตสตัด, เครื่องเขื่

ดาวน์โหลดไฟล์

CATALOG