ลวดเชื่อมทังสเตน สีเทา

การเชื่อมแบบ TIG เป็นการเชื่อมโดยใช้การอาร์คด้วยแท่งทังสเตน (เยอรมันเรียกแท่งทังสเตนว่า วุลเฟรม) ใช้แก๊สเฉื่อย( Inert Gas)ในการปกคลุมแนวการเชื่อม ปัจจุบันนิยมใช้แก๊สอาร์กอน Argon ช่างโดยทั่วไปจึงนิยมเรียกการเชื่อมแบบ TIG อีกอย่างนึงว่า "เชื่อมอาร์กอน" มีลักษณะการเชื่อมคล้ายการเชื่อม ด้วยแก๊สคือช่างต้องใช้ทั้งสองมือในการทำงาน มือหนึ่งจับหัวเชื่อม อีกมือหนึ่งจับลวดเชื่อมเพื่อเติมแนวเชื่อม สำหรับทังสเตนมีให้เลือกใช้ขนาดตามความเหมาะสมกับงาน หรือสามารถเลือกให้สีให้เหมาะกับชิ้นงานได้ ลวดเชื่อมทังเตน สีแดง  ใช้กับงานเชื่อมเหล็ก, สแตนเลส, นิกเกิล และไททาเนียม ให้กระแสเชื่อมสูง ลวดเชื่อมทังสเตน สีทอง จะคล้ายกับลวดทังสเตนสีแดงใช้ได้ดีกับทั้งไฟฟ้ากระแสตรงและไฟกระแสสลับ จุดเด่นคือจะไม่ปล่อยรังสีหรือสารที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ จึงดีต่อผู้ใช้ที่ต้องเชื่อมงานเป็นเวลานาน
ลวดเชื่อมทังสเตน สีฟ้าน้ำเงิน ใช้งานคล้ายกับลวดเชื่อมทังสเตน หัวสีทอง ลวดเชื่อมทังสเตน สีเขียว มีส่วนประกอบของทังสเตนบริสุทธิ์ มีจุดเด่นคือเป็นลวดเชื่อมทังสเตนที่ใช้เชื่อมงานอลูมิเนียม และแมกนีเซียมได้ดี ใช้กับไฟฟ้ากระแสสลับ AC 
ไม่ต้องเหลาปลายทังสเตน  ราคาไม่แพง แต่อัตราสิ้นเปลืองค่อนข้างสูง ลวดเชื่อมทังสเตน สีเทา เหมาะกับการเชื่อมกระแสDC ที่กระแสต่ำๆ สามารถเชื่อมอลูมิเนียมด้วยกระแสACได้ ใช้ได้กับเชื่อมชิ้นงานบาง หรือ การเชื่อมแบบอัตโนมัติ
 
 
  • ลวดเชื่อมทังสเตน สีเทา (WC20)  มีส่วนประกอบของธาตุซีเรียม ≈ 2%
  • เหมาะกับงานเชื่อมโลหะทุกชนิด รวมถึงอลูมิเนียม แมกนีเซียม 
  • ใช้ได้ดีกับทั้งไฟฟ้ากระแสตรง(DC)และไฟกระแสสลับ(AC)เหมาะกับการเชื่อมแบบกระแสต่ำ
  • ใช้ได้กับเชื่อมชิ้นงานบาง หรือ การเชื่อมแบบอัตโนมัติ ลับปลายแหลมในการใช้งาน
 ทังสเตนหัวสีเทา, GREY TUNGSTEN, เข็มทังสเตน, ลวดเชื่อมทังสเตน, TUNGSTEN ELECTRODES

ดาวน์โหลดไฟล์

CATALOG
SPEC