ลวดเชื่อมทังสเตน สีแดง NETWELD

การเชื่อมแบบ TIG เป็นการเชื่อมโดยใช้การอาร์คด้วยแท่งทังสเตน (เยอรมันเรียกแท่งทังสเตนว่า วุลเฟรม) ใช้แก๊สเฉื่อย( Inert Gas)ในการปกคลุมแนวการเชื่อม ปัจจุบันนิยมใช้แก๊สอาร์กอน Argon ช่างโดยทั่วไปจึงนิยมเรียกการเชื่อมแบบ TIG อีกอย่างนึงว่า " เชื่อมอาร์กอน " มีลักษณะการเชื่อมคล้ายการเชื่อม ด้วยแก๊สคือช่างต้องใช้ทั้งสองมือในการทำงาน มือหนึ่งจับหัวเชื่อม อีกมือหนึ่งจับลวดเชื่อมเพื่อเติมแนวเชื่อม สำหรับทังสเตนมีให้เลือกใช้ขนาดตามความเหมาะสมกับงาน หรือสามารถเลือกให้สีให้เหมาะกับชิ้นงานได้ ลวดเชื่อมทังเตน สีแดง  ใช้กับงานเชื่อมเหล็ก, สแตนเลส, นิกเกิล และไททาเนียม ให้กระแสเชื่อมสูง ลวดเชื่อมทังสเตน สีทอง จะคล้ายกับลวดทังสเตนสีแดงใช้ได้ดีกับทั้งไฟฟ้ากระแสตรงและไฟกระแสสลับ จุดเด่นคือจะไม่ปล่อยรังสีหรือสารที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ จึงดีต่อผู้ใช้ที่ต้องเชื่อมงานเป็นเวลานาน
ลวดเชื่อมทังสเตน สีฟ้าน้ำเงิน ใช้งานคล้ายกับลวดเชื่อมทังสเตน หัวสีทอง ลวดเชื่อมทังสเตน สีเขียว มีส่วนประกอบของทังสเตนบริสุทธิ์มีจุดเด่นคือเป็นลวดเชื่อมทังสเตนที่ใช้เชื่อมงานอลูมิเนียม และแมกนีเซียมได้ดี ใช้กับไฟฟ้ากระแสสลับ AC ไม่ต้องเหลาปลายทังสเตน  ราคาไม่แพง แต่อัตราสิ้นเปลืองค่อนข้างสูงลวดเชื่อมทังสเตน สีเทา เหมาะกับการเชื่อมกระแส DC ที่กระแสต่ำๆ สามารถเชื่อมอลูมิเนียมด้วยกระแส AC ได้ใช้ได้กับเชื่อมชิ้นงานบาง หรือ การเชื่อมแบบอัตโนมัติ
 
 
ลวดเชื่อมทังสเตน สีแดง (WT20) AWS classification EWTh-2 มีส่วนผสมของทังสเตนไม่น้อยกว่า ≈98% และที่เหลือเป็นธาตุธอเรี่ยมระหว่าง 1.70% - 2.20% เป็น ลวดเชื่อมทังสเตน ที่ได้รับความนิยมในหมู่ช่างเชื่อมสูงที่สุดในปัจจุบัน มีประสิทธิภาพการอาร์คที่แรง ให้การอาร์คเริ่มต้นที่ดีและกระแสค่อนข้างคงที่เมื่อเทียบกับลวดเชื่อมทังสเตนสีอื่นๆ ให้กระแสไฟที่ดี ใช้ได้ดีกับทั้งไฟฟ้ากระแสตรง(DC)และไฟกระแสสลับ(AC) โดยใช้กับงานเชื่อมโลหะทั่วไป ลับปลายแหลมในการใช้งาน
 ทังสเตนหัวสีแดง, RED TUNGSTEN, TUNGSTEN, เข็มทังสเตน, ลวดเชื่อมทังสเตน

ดาวน์โหลดไฟล์

CATALOG
SPEC