ผลิตภัณฑ์ NDT: น้ำยาตรวจสอบรอยร้าว ชนิดมองเห็นด้วยตาเปล่า (PENETRANT)