ผลิตภัณฑ์ NDT: น้ำยาตรวจสอบรอยร้าวด้วยอนุภาคแม่เหล็ก (MANETIC PARTICLE)