WP 26

อุปกรณ์หัวเชื่อมอาร์กอน WP 26

  • หัวเชื่อม
  • คอลเล็ท Collet (สลิปใน)
  • คอลเล็ทบอดี้ Collet body (สลิปนอก)
  • อลูมินา (ถ้วยอาร์กอน) ถ้วยสีชมพู
  • แก็สเลนส์ Gaslens
  • อุปกรณ์อื่นๆTORCH BODY, WP 26, หัวเชื่อมอาร์กอน, อะไหล่เชื่อมอาร์กอน, อุปกรณ์เชื่อมอาร์กอน, ถ้วยอาร์กอน, สลิปใน, collet

Download File

CATALOG