WP 27A

อุปกรณ์หัวเชื่อมอาร์กอน WP 27

  • หัวเชื่อม
  • คอลเล็ท Collet (สลิปใน)
  • คอลเล็ทบอดี้ Collet body (สลิปนอก)
  • อลูมินา (ถ้วยอาร์กอน) ถ้วยสีชมพู
  • แก็สเลนส์ Gaslens
  • อุปกรณ์อื่นๆTIG TORCH AND PART, TORCH BODY, WP 27A, หัวเชื่อมอาร์กอน, อะไหล่เชื่อมอาร์กอน, หัวทอชอาร์กอน, หัวอาร์กอน, ค

Download File

CATALOG